Förbehåll

Uppgifterna i denna databas är av informativ typ och avsedda för personligt bruk. Användningen av upplysningarna är den enskilde användarens ansvar. Det är också den enskilde användarens ansvar att upplysningarna används i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Databasen har ej granskat databladens innehåll och ansvarar således ej heller för dess innehåll. Vidare ansvarar databasen ej heller för att databladen är uppdaterade utan lägger endast ut den information som erhålles från tillverkarna.

Originaldokumenten utgör juridiskt status för upplysningarna i denna produktdatabas. Databasen erbjuder även länkar till andra webbsidor, men databasen ansvarar inte för informationen på dessa hemsidor.