Organisation

_MG_4651.jpg

Dentala Material Norden (DMN) är ett samarbete mellan NIOM och Umeå universitet. NIOM är juridiskt ansvarig för informationsportalen, Umeå universitet sköter designen och driften medan en grupp nordiska experter svarar för den kvalitetsgranskade tilläggsinformationen om olika materialtyper.

DMN finansieras med statliga anslag från Sverige, Norge och Finland. DMN har en styrgrupp och en referensgrupp. Frågor rörande databasen besvaras av ansvariga vid Umeå universitet.

Styrgrupp

Nils-Roar Gjerdet, professor, NIOM (juridiskt ansvarig)

Anders Berglund, universitetslektor, Umeå universitet (IT-ansvarig)

Ulf Örtengren, professor, IKO/ Universitetet i Tromsø (ansvarig övrig information)


 

Referensgrupp

  • Anders Berglund, universitetslektor, Umeå universitet
  • Sigfus T. Eliasson, professor, Island
  • Nils R Gjerdet, professor, NIOM
  • Stig Karlsson, professor, Göteborgs universitet
  • Robin Lindén, Läkemedelsverket, Finland
  • Margareta Molin, professor, Umeå universitet
  • Ulf Örtengren, professor, IKO/Universitetet i Tromsø